Judith van Kesteren

Onderzoek naar het Binnenhof, werkzaam bij het Atelier Rijksbouwmeester/College van Rijksadviseurs

Contact:
Judith
van Kesteren

In mei 2023 vond het symposium: 'Het Binnenhof: grafelijk machtscentrum in de 13e eeuw' plaats, waarvan de symposiumbundel in 2024 wordt uitgebracht. Voor dit project heb ik bij het Atelier Rijksbouwmeester/College van Rijksadviseurs onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van het Binnenhof. In de komende jaren zal ik mij ook nog bezig gaan houden met de geschiedenis van het Binnenhof. Bij vragen, suggesties of samenwerkingsmogelijkheden mag je altijd contact met mij opnemen.