Krantz Advies

Onderzoeker geschiedenis van het landschap

Contact:
Hein
Krantz

Rijn en Schiekade 15

2311 AK Leiden

Ik onderzoek wat de relatie  tussen het landschap en de bestuursstructuur van het strandwallenlandschap van Holland is: hoe heeft de structuur van het landschap de bestuurlijke inrichting gestuurd en andersom. Ik richt mij om te beginnen op het gebied tussen Leiden en Den Haag.

Op zoek naar:

Ik zou veel meer willen weten over hoe en door wie de ontginning van het strandwallenlandschap is begonnen en wat de rol van de oudste kastelen/bestuurscentra en van de Hollandse graven daarbij geweest is. De meeste literatuur gaat over de ontginning van het Hollandse-Utrechtse veengebied, maar de ontginning van het strandwallengebied lijkt eerder begonnen te zijn. Het lastige is dat er tussen Leiden en Den Haag weinig opgegraven is, omdat daar niet gebouwd mag worden en omdat daar enkele landgoederen liggen, die geen belang hebben bij dit soort kennis.