Wim Ligtendag

Onderzoek bewonings- en bedijkingsgeschiedenis van Zeeland Beoostenschelde

Contact:
Wim
Ligtendag

R.H. Fledderusstraat 20

3071 MH Rotterdam

0628713174

Historisch-Geograaf. Geografische Informatiesystemen (GIS). Thema: de bewonings- en bedijkingsgeschiedenis van Zeeland Beoostenschelde (Tholen, Duiveland, Sint-Philipsland, Overflakkee en Westelijk West-Brabant) in de periode vóór 1600. Dit op basis van archiefonderzoek en veldverkenningen.