Ontstaan van Holland - Colofon

Fotoverantwoording:

Reconstructie Flardinga 1018: Gemeente Vlaardingen, tekening Ulco Glimmerveen.

Muiderslot: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, fotograaf Eric Martin.

Re-enactment Slag bij Vlaardingen 1018-2018: Fotobureua Roel Dijkstra.

Handschrift Annalen van Egmond: Londen, British Library, Cotton Tiberius C.IX, fol. 149r.

Holland Dag 2023: Vera Bos.

Portretten bestuursleden: Vera Bos.