Ontstaan van Holland - Financieel

Stichting Ontstaan van Holland

KvK-nummer 86111809
RSIN/fiscaal nummer 863864910
Bankrekening NL40 INGB 0675 7481 51 t.n.v. Stichting Ontstaan van Holland

De stichting wordt in haar activiteiten ondersteund door subsidiegevers, donateurs en andere bijdragen.

De bestuursleden ontvangen, behalve een vergoeding voor onkosten, geen vergoeding voor hun activiteiten.

De stichting staat geregistreerd als ANBI en als culturele instelling.