Stichting
Ontstaan van Holland

Doelen

  • Het bevorderen van kennis, inzicht en bewustwording betreffende het ontstaan van Holland.
  • Inzicht verkrijgen in de politieke, sociale, economische en landschappelijke processen die ten tijde van de vorming van het graafschap speelden.
  • Het tot stand brengen van beter begrip voor de betekenis van deze historische periode voor ons hele land.
  • Het creëren van draagvlak voor multidisciplinair onderzoek naar het ontstaan van het graafschap Holland.

 

Activiteiten

  • Het fysiek en digitaal samenbrengen van personen en organisaties uit diverse disciplines.
  • Het onder de publieke aandacht brengen van locaties, landschappen en gebouwen die zijn ontstaan in de tijd van het graafschap Holland.
  • Het uitdragen en verspreiden van kennis over het graafschap Holland via diverse media.
  • De stichting initieert en organiseert zelf activiteiten en ondersteunt de initiatieven van anderen.

Bestuur

René Proos

voorzitter

Tim de Ridder

secretaris

Kees Nieuwenhuijsen

penningmeester

Vera Bos

bestuurslid

Ad van der Zee

bestuurslid

Annenies Keur

bestuurslid

Bert van der Valk

bestuurslid