Bella Campestria

Auteur(s): Ad van der Zee

Tussen het jaar 1000 en 1300 werden zeven veldslagen uitgevochten tussen de graven van Holland en de bisschoppen van Utrecht. Dorpsoorlogen, zonder meer, met veel gekrakeel, en nog jaren napraten over hoe erg het was. Dat was het dan ook wel, waarschijnlijk.

Toen ik in de jaren ’80 Middeleeuwse geschiedenis studeerde besteedden we tijdens een werkcollege aandacht aan een veertiende-eeuws kroniekje over die strijd tussen Holland en Utrecht. Het was een klein werkje, in het Latijn, dat we nauwgezet vertaalden om zo wat meer licht op de geschiedenis te kunnen werpen. Dat kroniekje staat bekend als de Bella Campestria, ofwel ‘Veldslagen’.

Omdat er op het hele internet geen enkele Nederlandse vertaling van de Bella Campestria te vinden is heb ik die op mijn eigen blog gepubliceerd, samen met een korte inleiding over wat voor tekst het is.

Verdieping geplaatst door :

20230903-8W2A9845

Ad van der Zee

Historicus (mediëvist), geïnteresseerd in de middeleeuwse geschiedenis van het graafschap Holland en omstreken.  Bestuurslid Stichting Ontstaan van Holland.