Congresbundel Holland Dag 2023

Auteur(s): Ad van der Zee & Tim de Ridder (red.)

De Holland Dag 2023 werd gehouden op 12 mei 2023 in het Provinciehuis in Den Haag. De organisatie berustte bij Stichting Ontstaan van Holland.

De bundel bevat acht bijdragen over uiteenlopende onderwerpen:

  • Terugblik op het symposium van Atelier Rijksbouwmeester (11 mei)
  • #HoeKanIkJeVinden? op OntstaanvanHolland.nl - Vera Bos
  • De laatste Hof van Holland - Tim de Ridder
  • Graven in het centrum van de macht - Mignonne Lenoir
  • Middeleeuws Holland in hout en steen - Arjan Nobel
  • De Griekse inscriptie op het timpaan van de abdijkerk te Egmond - Elizabeth den Hartog
  • Vestigingscriteria voor de selectie van grafelijke hoven - Bert van der Valk en Christiaan Rieffe
  • True Crime op het Binnenhof, een podiumgesprek met Femke van Hilten over podcast Snodelike Zaken - Vera Bos

Verdieping geplaatst door :

OvH_cir_wijn

Redactie Ontstaan van Holland

De stichting Ontstaan van Holland heeft het doel om de belangstelling voor het middeleeuwse graafschap Holland te bevorderen.