De dageraad van Holland, 1000-1300

Auteur(s): René Proos, Romke Jan de Vries & Lisa Markveld (red.)

Verslag van het symposium 'De dageraad van Holland, 1000-1300' op 12 mei 2017 te Leiden.

Inhoud:

  • Opening - Rik Janssen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland
  • Uit de ochtendnevels: de contouren van Holland - Dick de Boer
  • Aan de flanken van Holland, nederzettingsgeschiedenis in de 10e-13e eeuw als uitdaging - Jan Huiting
  • Van Vlaardingen naar Holland - Kees Nieuwenhuijsen
  • Graven in Holland - Tim de Ridder
  • Het oudste stadsrecht van Holland - Rudi van Maanen
  • Paneldiscussie - onder leiding van Dick de Boer

Verdieping geplaatst door :

OvH_cir_wijn

Redactie Ontstaan van Holland

De stichting Ontstaan van Holland heeft het doel om de belangstelling voor het middeleeuwse graafschap Holland te bevorderen.